Raport roczny 2021

Przyszłość jest dziś

Jako zaufany partner, Orange daje wszystkim klucze do odpowiedzialnego cyfrowego świata.

List
Prezesa

Wiadomość od naszego Prezesa

W 2021 roku ogłosiliśmy nową strategię .Grow. To zatem odpowiedni moment, aby odświeżyć i udoskonalić treść tego raportu – co, mam nadzieję, Państwo docenią.

Julien Ducarroz Prezes Orange Polska

Wyniki Grupy

Wyniki Grupy

Orange Goes Green

Osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do 2040 roku jest naszym nadrzędnym celem klimatycznym i środowiskowym.

W pierwszy okresie, do 2025 roku, w szczególności będziemy się skupiać na redukowaniu naszych bezpośrednich i pośrednich emisji własnych (zakresy 1 i 2 emisji). Naszym celem jest obniżenie ich o co najmniej 65% w porównaniu do 2015 roku.

90 %
Emisji własnych Orange Polska to zużycie energii elektrycznej, więc jest to naszym priorytetem
60 %
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w naszym zużyciu

Włączenie cyfrowe

Włączenie społeczno-cyfrowe to ważna część strategii społecznej odpowiedzialności Orange Polska.

Terminem „wykluczenie społeczno-cyfrowe” określiliśmy zjawisko trwałego, strukturalnego ograniczenia szans życiowych poszczególnych ludzi oraz społeczności lokalnych w wyniku nakładania się na siebie i wzajemnego wzmacniania niekorzystnych uwarunkowań społecznych i ekonomicznych oraz deficytów związanych z możliwością korzystania z usług cyfrowych.

81
Pracowni Orange w małych miejscowościach
430
szkół w programach Fundacji Orange: MegaMisja i #SuperKoderzy
6 800
dzieci w programach Fundacji Orange: MegaMisja i #SuperKoderzy

Różnorodność

Różnorodność

Orange Polska posiada Politykę Zarządzania Różnorodnością, która została przyjęta decyzją Prezesa Zarządu w 2016 roku.

Polityka zarządzania różnorodnością wspiera realizację celów biznesowych i wartości zawartych w „Kodeksie Etyki”, celów odpowiedzialności społecznej oraz zobowiązań zawartych w Karcie Różnorodności. Polityka odnosi się również do Globalnej Polityki zarządzania różnorodnością i włączenia w Orange.

3 855
kobiet
6 289
mężczyzn
34,4 %
kobiet na stanowiskach menadżerskich

Wyniki wyszukiwania