Raport Zintegrowany 2018
Orange Polska
Wprowadzenie
Firma i jej interesariusze
Model biznesowy i tworzenie wartości
Strategia
Wyniki
Zarządzanie ryzykiem
Ład korporacyjny